LINKS

SPOR EKONOMİSİ DERS KİTABI

Pearson | Palme Kitabevi

Michael A. Leeds | Peter von Allmen

Çevirenler: Onur Burak Çelik | Meltem İnce Yenilmez

Birkaç yıl öncesine kadar lisans düzeyinde spor ekonomisi dersleri çok popülerdi fakat yaygın değildi. Bugün, spor ekonomisi uygulamalı mikroekonominin içinde dünyanın her yerinden ekonomistler tarafından yeni ve heyecan verici araştırmalar üretilen hayati bir alt disiplin olarak duruyor. Artan akademik araştırmalarla spor ekonomisi derslerinin sayısı da arttı. Bu büyüme ve değişim sürecinde spor ekonomisi, geniş kültür ve değerlerimizi yansıtırken aynı zamanda serbest piyasaların adalet ve meşruiyeti gibi temel konuları odak noktasına getirerek hem bir ayna hem de bir büyüteç olmaya devam ediyor. Her sezon bittiğinde profesyonel ve amatör sporlarda inceleme ve açıklama gerektiren yeni olaylar ortaya çıkıyor. Sonuç olarak bu kitap bağlamında, spor ekonomisi, ekonomi öğrencileri için hayati ve ilginç bir çalışma alanı olmaya devam ediyor. Spor, öğrencilerin ilgisini başka hiçbir endüstride olmayacak şekilde çeken; onlara bir konu çerçevesinde kamu maliyesini, endüstriyel organizasyonu ve emek piyasalarını çalışma fırsatı vererek mikroekonominin her alanından uçsuz bucaksız örnekler sunmaktadır.

Son yıllarda belirli bir spor dalına ya da spor ekonomisinin belirli bir alanına yoğunlaşan çarpıcı kitaplar yayınlanmıştır. Bu kitap, odak merkezi olarak ekonomi konularının öğretimini alması bakımından diğer kitaplardan ayrılır. Bu kitabı yararlı ve ilginç bulacağınızı ümit ediyoruz.

Amacımız, konuyu ulaşılabilir olduğu kadar anlaşılır seviyede tutmaktır. Kitap, spor ekonomisindeki lisans dersleri için bir temel oluşturması amacına yönelik olarak düzenlenmiştir. Konunun doğası, bunu benzeri olmayan bir zorluk haline getirmektedir. Daha geniş bir alan olan ekonominin içinde kendine yeten alanlar olan endüstriyel organizasyon veya emek ekonomisi gibi alan derslerinden farklı olarak spor ekonomisi, geniş bir dizi ekonomi alanı ile kesişir. Bu problemle baş edebilmek için kitabı, üçü ekonominin öne çıkan alanlarını (endüstriyel organizasyon, kamu maliyesi ve emek ekonomisi) açıklamaya yer veren beş kısma ayırdık.  Umarız, bu bölüm öğrencilere ekonominin tekrarını sağlar ve onları bu alanlarda ilerlemeye teşvik eder. Kitabın ilk dört kısmında, daha çok profesyonel spora odaklandığımız için amatör sporlara ayrılan bir kapanış bölümü ekledik. Son kısım, bürokrasi teorisi gibi ekonominin kâr amacı gütmeyen sektörleriyle ilgili teorilerin iç yüzünü anlatır. Kitaptaki beş kısmın her biri, ekonominin ilgili alanındaki önemli teorileri ve son bulgular ile araştırmaları sunmaktadır.

Spor ekonomisi dersleri, ekonominin temelleri dersinin tek ön şart olduğu lisans derslerinden yüksek lisans derslerine kadar çeşitli seviyelerde öğretilir. Bu kitap, eğitmene yüksek seviyede esneklik sunacak şekilde düzenlenmiştir. Kitabın ana içeriğindeki bütün konular, tek dönem ekonominin temelleri dersi almış olan öğrencilere hitap eder. Daha yüksek seviyede öğretilen dersler için içeriği zenginleştirmek amacıyla birçok bölümün sonuna orta seviyede konular içeren ekler dâhil ettik. Bütün öğrencilerin aynı altyapı ile derse başladıklarından emin olmak adına 2. Bölüm’de temel seviyedeki konuların tekrarını verdik. Bu konular ihtiyaç halinde ders desteği ile açıkça işlenebilir ya da okumaları için öğrencilere bırakılabilir. Ekonometrik araştırma sonuçlarını sunmaya meraklı eğitmenler için 2. Bölüm, regresyonun temellerini anlatan bir ek içermektedir. İleri seviye lisans ve yüksek lisans derslerinde bu kitap, basit konuların anlaşılmasında bir temel görevi görür.

 

World Debt Clock

Global Sports Salaries Reports

ESEA | European Sport Economics Association

NAASE | North American Association of Sports Economists

Sports Business Journal