ECON 122 SPRING 2014

INTRODUCTION TO MATHEMATICS FOR ECONOMISTS II
 

FOLLOW ECONOMICS DEPARTMENT ON SOCIAL MEDIA FOR THE LATEST NEWS!

FACEBOOK PAGE

TWITTER ACCOUNT

Grades Econ 122 Spring 2014 (Updated on 21.05.2014)
 
Assignments:
CHAPTER 11
Exercise 11.2 : Questions 1, 2, 4 and 5.
 
CHAPTER 10
Exercise 10.3 : Questions 1, 2, 3 and 4.
Exercise 10.4 : Questions 4 and 5.
Exercise 10.5 : Questions 1, 3, 4 and 7.
 
CHAPTER 9
Exercise 9.2 : Questions 1, 2 and 3.
Exercise 9.3 : Questions 1 and 2.
Exercise 9.4 : Questions 1 and 3 (parts b, c, d and e).
Exercise 9.5 : Questions 1 and 2.
 
CHAPTER 8
Exercise 8.1 : Questions 1 and 6.
Exercise 8.2 : Questions 2, 3, 4, and 7.
Exercise 8.3 : Questions 1 and 2.
Exercise 8.4 : Questions 1 and 2.
Exercise 8.5 : Questions 1, 2, 3, 5, and 6.
 
Announcements:
 
No classes from May 5 to May 9!
 
QUIZ #3
June 3, Tuesday, 09:00-09:50
 
MIDTERM EXAM #2
May 20, Tuesday, 09:00-09:50
Chapters 10 and 11
 
QUIZ #2
May 13, Tuesday, 09:00-09:50
Chapters 10 and 11
 
MIDTERM EXAM #1
April 1, Tuesday, 09:00-09:50
Chapters 8 and 9
 
QUIZ #1
March 25, Tuesday, 09:00-09:50
Chapters 8 and 9
 

If you are repeating this course, in order to be waiver of attendance, an approval from the faculty board is required. You can read the related university regulation below. 

MADDE 18 – (1) Derslere devam esastır. Dönem sonu sınavına katılabilmek için; teorik ders saatlerinin en az %70’ine, uygulama ders saatlerinin de en az %80’ine devam zorunludur. Devamsızlıkları nedeniyle sınava giremeyecek olan öğrenci listesi, dönem sonu sınavlarından önce ilgili bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmiş ise, ilgili yönetim kurulu kararı ve ara sınavlara girmek kaydıyla devam koşulu aranmayabilir.

Course Materials:

Office Hours:

Wednesday 10:00 – 10:50
Thursday 10:00 – 11:50
 
P.S.:To leave an evaluation and comment about me click here!